Home

Welkom op de website van het Joods Jongeren Fonds (JJF).

Visie en missie

Vanuit de wens bij te dragen aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap in Nederland, en in het bijzonder van de Joodse jongerengemeenschap, verleent het JJF financiële steun aan Joodse jongereninitiatieven en minder bedeelde joodse jongeren.

Doelstelling

Het doel van het JJF is om projecten en individuen te steunen, teneinde de continuïteit van de Joodse gemeenschap te waarborgen. Het JJF is van mening dat de Joodse gemeenschap gebaat is bij een actieve Joodse jongerengemeenschap. Daar draagt de stichting graag een steentje aan bij.

Doelgroepen

Het JJF steunt activiteiten die Joodse jongeren in Nederland ten goede komen. Een uitgewerkte omschrijving van de doelgroep vindt u in ons uitkeringsreglement.